หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 65 งาน

1. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่าย

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

1. ดูแลและจัดเก็บเอกสารเข้า - ออก ของฝ่ายทั้งหมด
2. รวบรวมเอกสารและรายงานประจำเดือนของฝ่ายเพื่อนำส่
วันที่ 26 พ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. สถาปนิก (โครงการ)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

- สรุปเปรียบเทียบเสนอราคางานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมประมูลโครงการ
- รวบรวมแผนงานของผู้รับจ้างโครงการ
วันที่ 26 พ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำสำนักงานใหญ่และบริษัทในเครือ

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

• ดูแลการรับชำระเงินบมจ.เอ็ม บี เคและบริษัทในเครือ,สรุปการรับเงินประจำวันเสนอผู้บริหาร
• สรุปงบกระแ
วันที่ 26 พ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. ผู้จัดการฝ่ายขายในธุรกิจกอล์ฟและโรงแรม(Loch Palm Golf Club จ.ภูเก็ต)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

ผู้จัดการฝ่ายขาย
- วางแผนกลยุทธ์ด้านการขาย บริหารทีมขาย และการบรหารลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม
วันที่ 26 พ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์
จังหวัด ภูเก็ต

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. เจ้าหน้าที่สัญญาเช่าพื้นที่

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

1. ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในและผู้เช่าหรือผู้โอนและผู้รับโอนสิทธิในการจัดทำสัญญาและบัน วันที่ 26 พ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศ(IT Support)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

1. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งด้าน Hardware และ Software ทั้งภายในบริษัทและบริษัทในเครือ
- แก้ไขปัญหา
วันที่ 26 พ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. ผู้ช่วยผู้จัดการ-ผู้จัดการสรรหาและว่าจ้าง

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

- รับผิดชอบการสรรหา คัดเลือก ผู้สมัครในตำแหน่งงานว่างตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งบริษัทฯ MBK และบริษัทใน วันที่ 26 พ.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. Internal Audit (บัญชี)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

ศึกษาระบบของหน่วยงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ และร่วมจัดทำแนวทางการ
ตรวจสอบ
จัดทำรายละเอียดระบบงานท
วันที่ 26 พ.ค. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (รับนักศึกษาจบใหม่)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

ตรวจเช็คข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อเตรียมออกใบแจ้ง หนี้ประจำเดือน
ดูแลการเร
วันที่ 26 พ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

รับใบขอซื้อจากฝ่ายต่างๆและบริษัทในเครือ คัดเลือกผู้ขายนำขึ้นทะเบียน vender list และสืบราคาสินค้าส่งข วันที่ 26 พ.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. เจ้าหน้าที่บริหารระบบคุณภาพ

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

- พัฒนาระบบงานของบริษัทในเครือ ให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000
- ดูแลการจัดทำเอกสารในระบบมาต
วันที่ 26 พ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. วิศวกรอาวุโส (อาคาร)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

1. สรุปเปรียบเทียบเสนอราคางานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมประมูลโครงการ
2. รวบรวมแผนงานของผู้รับจ้างโครงกา
วันที่ 26 พ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. เจ้าหน้าที่เช่าพื้นที่สำนักงาน

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

รับข้อมูลและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการจะเช่าพื้นที่ ภายใต้
เงื่อนไข, ระเบียบ, กฎเกณฑ์,ข
วันที่ 26 พ.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสื่อสารภายในองค์กร

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

- สร้างสรรค์แผนงาน, โครงการประชาสัมพันธ์ภายใน และดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี วันที่ 26 พ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. เจ้าหน้าที่ธุรการบริการ

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
รับผิดชอบงานจัดเอกสาร / พิมพ์งานเอกสาร / ควบคุมทะเบียนการรับงานของ
วันที่ 26 พ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (Loch Palm Golf Club จ.ภูเก็ต)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

1. งานระบบเครือข่าย
2. งานดูแลระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ผู้ใช้งาน
3. งานดูแลซอฟแวร์และแอพพลิเคชันทา
วันที่ 26 พ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ภูเก็ต

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบริการลูกค้า

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

- ดูแลการปฏิบัติงานด้านการให้บริการลูกค้า ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
- แนะนำและส่งเสริมผู้ใต้บังคับ
วันที่ 26 พ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. เจ้าหน้าที่ - ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกกำกับและดูแลการปฏิบัติการ

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

- สอบทานความถูกต้องของเอกสาร ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ท วันที่ 26 พ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกส่งเสริมการตลาด

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

- กำหนดแผนงานส่งเสริมการขายของศูนย์การค้า
- ควบคุมการดำเนินการให้เป้นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้
- ราย
วันที่ 26 พ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. ผู้จัดการแผนกกิจกรรมองค์กร CSR

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

1. ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของแผนกกิจกรรมสัมพันธ์ให้เป็นไปตามนโยบายอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสู วันที่ 26 พ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก / ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์และบริหารจัดการหนี้ )(ประจำบริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด )

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

- ดูแลเรื่องการติดตามการรับชำระหนี้ของพอร์ตสิเชื่อ
- จัดทำ/ทบทวนรายงานสรุปประจำงวดเสนอต่อผู้บริหารแ
วันที่ 26 พ.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. พนักงานประจำร้านอาหารญี่ปุ่น

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

รับสมัครพนักงานประจำร้านอาหาร ประจำที่ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค
- พนักงานบริการ
- แคชเชียร์
- ครัวญี
วันที่ 26 พ.ค. 2557
อัตรา จำนวนมาก
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
23. ผู้จัดการแผนกการเงินและบัญชี ประจำบริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น(ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

1. กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับ
แนวทางก
วันที่ 26 พ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
24. ผู้จัดการแผนกการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Loch Palm Golf Club จ.ภูเก็ต)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของแผนกการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามแนวทางและทิ วันที่ 26 พ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ภูเก็ต

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
25. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (ประจำบริษัทเอ็มบีเค การันตี จำกัด)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

1) บริหารจัดการลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า 3 งวด โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการที วันที่ 26 พ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
26. ผู้จัดการแผนกปรับอากาศ

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. วางแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี
2. จัดทำงบประมาณประจำปี
3. จัดทำงบประมาณงา
วันที่ 26 พ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
27. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน ประจำที่บริษัท ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ จำกัด

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ
- ควบคุม ดูแลบัญชีต้นทุนของบริษัททั้งในส่วนสนามกอล์ฟและคลับเฮ้าส์
วันที่ 26 พ.ค. 2557
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท / ตามตกลง
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
28. GUEST SERVICE OFFICE(Loch Palm Golf Club จ.ภูเก็ต

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาพักในโรงแรม พาไปห้องพักของแขก และคอยให้บริการลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจมา วันที่ 26 พ.ค. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ภูเก็ต

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
29. เจ้าหน้าที่บัญชี(Loch Palm Golf Club จ.ภูเก็ต)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

รับผิดชอบในการบันทึกเอกสารบัญชีเจ้าหนึ้ ลูกหนี้ ทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน จัดเก็บเอกสารทำทะเบียนคุ วันที่ 26 พ.ค. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ภูเก็ต

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
30. ผู้จัดการแผนกบริการพื้นที่ส่วนกลาง

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.1 จัดทำงบประมาณและงานโครงการประจำปี ของแผนกฯ
1.2 ดูแลงานว่าจ้างผู้รับเหม
วันที่ 26 พ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
31. ผู้จัดการแผนกการตลาด/เจ้าหน้าที่การตลาด (สนามกอล์ฟ ปทุมธานี)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

ร่วมวางแผนการตลาด ตลอดจนดำเนินการตามแผนงานที่ได้วางไว้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ วันที่ 25 ส.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
32. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติการ ( Internal Audit)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

1. ศึกษาระบบงานของหน่วยงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ
2. จัดทำรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องเข้าทำการตรวจสอบ
วันที่ 25 ส.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
33. พนักงานบริการพื้นที่ส่วนกลาง

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

- ดูแลให้บริการลูกค้าในศูนย์การค้า
- เก็บค่าใช้บริการต่างๆ ในศูนย์การค้า
- จัดเตรียมเอกสารตรวจรับม
วันที่ 25 ส.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
34. เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ด่วน

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

1. ตรวจเช็คข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อเตรียมใบแจ้งหนี้ประจำเดือน
2. ดูแลการ
วันที่ 25 ส.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
35. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ธุรกิจประกันภัย)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

- รับผิดชอบดูแลกรมธรรม์ประกันภัยของศูนย์การค้า
MBK และบริษัทในเครือ
- กำกับดูแลบริษัทผู้รับเหมาท
วันที่ 25 ส.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
36. นักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายบุคคล

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

ดูแลและเรียนรู้ ระบบงานภายในแผนก ระบบงานภายใน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล วันที่ 25 ส.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
37. พนักงานชั่วคราว ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ด่วนมาก

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

- รับผิดชอบการต้อนรับผู้สมัคร, ตรวจแบบทดสอบ, การจองห้องสัมภาษณ์งาน และการโทรนัดสัมภาษณ์บางตำแหน่งงาน วันที่ 25 ส.ค. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
38. เจ้าหน้าที่การเงิน (ธุรกิจประมูลรถยนต์ พื้นที่บางนา)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

- เจ้าหน้าที่การเงินด้านรับทั้งในและนอกสถานที่
- ดูแลรับผิดชอบเอกสารการเงินด้านรับ
- ติดต่อประสานง
วันที่ 25 ส.ค. 2553
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
39. พนักงานขับรถ (ธุรกิจประมูลรถยนต์ พื้นที่บางนา)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

- พนักงานขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์
- ดูแลการรับรถยนต์จากผู้ขาย
- ดูแลการปล่อยรถยนต์ให้กับลูกค้า
- ด
วันที่ 25 ส.ค. 2553
อัตรา 10
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
40. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพรถยนต์ (ธุรกิจประมูลรถยนต์ พื้นที่บางนา)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

- ตรวจสอบสภาพรถยนต์
- ประเมินสภาพรถยนต์และพิจารณาเกรดรถยนต์
- วิเคราะห์สภาพความเสียหาย
- บันทึกท
วันที่ 25 ส.ค. 2553
อัตรา 5
เงินเดือน 8,500-10,500
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
41. พนักงาน Part Time (ธุรกิจประมูลรถยนต์ พื้นที่บางนา)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

- งาน Part Time
- จัดทำแฟ้มประวัติรถยนต์
- จัดลำดับภาพถ่ายรถยนต์ในระบบประมูลรถยนต์
- ประสานงานลูก
วันที่ 25 ส.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
42. พนักงานบริการ (ศูนย์อาหารนานาชาติ MBK CENTER)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

ในบริการลูกค้าที่มาใช้บริการศูนย์อาหารนานาชาติ MBK CENTER วันที่ 25 ส.ค. 2553
อัตรา 4
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
43. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่าย (ฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติการ)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

1. ดูแลตารางนัดหมายให้กับผู้อำนวยการฝ่ายต้นสังกัด
2. ติดต่อประสานงานด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค
วันที่ 25 ส.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
44. เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

- ดูแลการรับวางบิล,การทำใบสำคัญจ่าย,การติดตามเสนอลงนามในใบสำคัญจ่ายเช็ค,การจ่ายเช็ค,ตรวจสอบความถูกต้ วันที่ 25 ส.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
45. Sales (ธุรกิจประมูลรถยนต์ พื้นที่บางนา)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

1. ติดต่อประสานงานลูกค้าผู้ส่งมอบรถยนต์
2. ติดต่อประสานงานลูกค้าผู้ประมูลรถยนต์
3. วางแผนงานด้านกา
วันที่ 25 ส.ค. 2553
อัตรา 4
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
46. พิธีกร/โฆษก (ธุรกิจประมูลรถยนต์ พื้นที่บางนา)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

1. ควบคุมการประมูลรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
2. เป็นพิธีกร/โฆษก ในการประมูลรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
3.
วันที่ 25 ส.ค. 2553
อัตรา 6
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
47. เจ้าหน้าที่กิจกรรมสัมพันธ์

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

1.คิดและวางแผนการจัดกิจกรรมภายใน-ภายนอกเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและสร้างภาพลักษณ์ วันที่ 25 ส.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
48. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ Guest Relation (ด่วนมาก)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

ให้ข้อมูลกับลูกค้าในศูนย์ฯ อาทิ ข้อมูลร้านค้า ข้อมุลการเดินทาง หรือกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์การค้า รวมทั วันที่ 25 ส.ค. 2553
อัตรา 12
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
49. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบสารสนเทศ( IT Audit)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

ศึกษาและจัดทำรายละเอียดระบบงานของหน่วยงานที่รับการตรวจสอบ
ร่วมจัดทำแนวทางการตรวจสอบ
ปฏิบัติงานตรวจ
วันที่ 25 ส.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
50. เจ้าหน้าที่แผนกบริการร้านค้า

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

รับผิดชอบบัตรพนักงานร้านค้า , บัตรนิทรรศการ , บัตรอนุญาตทำกิจกรรมพิเศษ , บัตรจอดรถยนต์ , บัตรจอดรถจั วันที่ 25 ส.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
51. พนักงานรักษาความปลอดภัย

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

ควบคุมดูแลความปลอดภัยให้กับศูนย์การค้า วันที่ 25 ส.ค. 2553
อัตรา 20
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
52. IT Network Officer

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

1. ดูแลงานด้านข้อมูล และสารสนเทศ ในเครือข่าย
ใช้งานข้อมูล รวมทั้งสารสนเทศบนระบบเครือข่ายให้มีความเ
วันที่ 25 ส.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
53. พนักงานแผนกบริการสำนักงาน (แม่บ้าน)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

ดูแลความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารว่าง ตลอดจนจัดเตรียมเครื่ วันที่ 25 ส.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
54. Sales & Tour Operation Officer

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

1.ต้อนรับลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติพร้อมทั้งเสนอขายทัวร์ภายในประเทศ อาทิ วัดวัง ตลาดน้ำ และสถานที่ท่ วันที่ 25 ส.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
55. พนักงานตรวจสอบการปฏิบัติงาน (วิศวกรรมไฟฟ้า)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

1. ศึกษาระบบงานของหน่วยงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ

2. จัดทำรายละเอียดระบบงานที่เข้าทำการตรวจสอบ
วันที่ 25 ส.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
56. เจ้าหน้าที่บริการพื้นที่ส่วนกลาง

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.1 ดูแล ควบคุมและสั่งการให้ผู้รับเหมาทำความสะอาด ผู้รับเหมาติดตั้งอุปกรณ์
วันที่ 25 ส.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
57. เจ้าหน้าที่แผนกสื่อมวลชนสัมพันธ์

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

1. รับผิดชอบดูแลการผลิตข่าวสาร เพื่อเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายภายนอก โดยผ่านสื่อมวลชน/สื่ออื่นๆ
2. ดำเ
วันที่ 25 ส.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
58. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ธุรกิจประมูลรถยนต์ พื้นที่บางนา)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

- จัดทำรายการรถยนต์ที่ประมูล
- ตรวจสอบและจัดทำเอกสาร สคบ.รถยนต์
- บันทึกข้อมูลรถยนต์ลงในระบบการบัน
วันที่ 25 ส.ค. 2553
อัตรา 4
เงินเดือน 10,500-13,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
59. เจ้าหน้าที่ขายพื้นที่เช่า

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

1. รับข้อมูลความต้องการของลูกค้า เกี่ยวกับการเช่าพื้นที่, การโอนสิทธิการเช่า, การยกเลิก, การติดต่ออา วันที่ 25 ส.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
60. Programmer

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

1. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

รับมอบหมายจาก ผู้บังคับบัญชาในการพัฒนาโปรแกรมใหม่ๆ หรือแก้ไขโปรแกรมเดิม
วันที่ 25 ส.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
61. เจ้าหน้าที่กำกับดูแลกิจการ

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
1.ส่งเอกสารให้กับ กลต.และตลท. ตามระยะเวลาที่กำหนด
1.1 งบการเงินรายไตรมาศ และ
วันที่ 25 ส.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
62. เจ้าหน้าที่อาวุโส และเจ้าหน้าที่บริหารระบบงาน IQA (ISO 9001)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

1. จัดทำ และดำเนินการในการพัฒนาระบบเครื่องมือการบริหารงาน BSC (Balanced Scorecard) และ KPI (Key Perf วันที่ 25 ส.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
63. ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ (ธุรกิจเช่า-ซื่อ)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

หน้าที่รับผิดชอบโดยรวม:
งานบุคคล (สรรหาและว่าจ้าง, ประสานงานฝึกอบรม, สวัสดิการ), ธุรการ, จัดซื้อ
วันที่ 25 ส.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
64. ผู้จัดการแผนกสุขาภิบาล

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

สรุปงานโดยย่อ:
รับผิดชอบงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
รับผิดชอบงานระบบบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิล
รับผิ
วันที่ 25 ส.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
65. วิศวกรแผนกระบบปรับอากาศ

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

ดูแล และซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ, Air Compressor (Chiller, Package Air, Sput Type) วันที่ 25 ส.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปทุมวัน
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี